QUI SOM?

Nexes Interculturals SCCL som una cooperativa de treball sense ànim de lucre que promou l’educació per la pau i la justícia global, amb l’objectiu de promoure una transformació social sostenible. Per fer-ho possible treballem amb la comunitat local i transnacional, especialment amb i pels joves, per afavorir l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa, promoure la democràcia, els Drets Humans i la lluita contra les discriminacions.

APODERAMENT

Defensem la importància de la autonomia de judici i d’acció de tothom. Per tal d’oferir més eines de creixement individuals i de grup, apostem per crear oportunitats de formació i recorreguts d’apoderament especialment als joves, perquè d’aquesta manera puguin jugar un paper en les seves decisions personals i també en els processos de transformació social.

PARTICIPACIÓ ACTIVA

Creiem que totes les persones, i els joves en particular, poden - individualment i col·lectivament – tenir el paper d’agents actius en la proposició de nous paradigmes que portin canvis socials i en la resolució dels problemes/reptes de les seves comunitats. Pensem que la participació, el diàleg i la cooperació, són els mitjans més eficaços per assolir la transformació social.

JUSTÍCIA GLOBAL

Promovem l’educació com a eina fonamental per una transformació social cap a la construcció de la justícia global, que per nosaltres implica una comunitat glo-cal on col·lectivament lluitem per assegurar igualtat de condicions, la lluita contra tot tipus de discriminació així com per l’afirmació dels drets fonamentals.

SOSTENIBILITAT

Pensem que l’acció per a la transformació social i la justícia global ha de ser sostenible, en les diferents dimensions de la sostenibilitat: ambiental, social, política, laboral, cultural i econòmica.

COOPERACIÓ

Creiem en el be comú, entès com a construcció col·lectiva de la qual tots i totes som responsables. Tanmateix, la cooperació promou solidaritat i relacions justes i horitzontals entre pobles i persones. Pensem que l’economia social i solidaria, així com el cooperativisme son motors d’una societat més justa i sostenible.

CREATIVITAT

Entem per creativitat la capacitat per veure i actuar més enllà de les formes i mecanismes establerts. Les vies per fer-ho són múltiples, nosaltres utilitzem l'educació no formal per fomentar la creativitat, la dimensió lúdica i el pensament crític.