NEXES INTERCULTURALS DE JOVES

Nexes és una associació juvenil nascuda a Barcelona al 1999. Treballem amb la comunitat local i amb altres països del món per afavorir l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa, promoure la democràcia, els drets humans, la cooperació internacional i la lluita contra l’exclusió social, per establir les bases d’una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor.

SOSTENIBILITAT

El repte de l‘entitat és aconseguir que el seu finançament sigui el més equilibrat possible, incloent aportacions d’entitats públiques i altres aportacions privades, per tal de no dependre fortament de ningú, assegurant així les bases d’una efectiva independència.

EMPODERAMENT

Una de les característiques de l’entitat és l’aposta per la formació contínua tant dels col·laboradors a temps complert com dels voluntaris i participants dels projectes, donant eines i oportunitats de creixement intel·lectual i espiritual individuals i de grup.

TRANSPARÈNCIA

L’entitat neix i es desenvolupa amb total independència de partits polítics, sindicats, institucions i altres entitats. Ser independent permet poder accedir sense vincles a fons institucionals i construir relacions, partenariats i xarxes partint d’una situació de paritat.

HORITZONTALITAT

Nexes compta amb un sistema de presa de decisions horitzontal. Les decisions es prenen en tots els casos de forma consensuada per l’equip de treballadors/es de l’entitat, alhora que compten amb el suport i les opinions dels i de les membres de la Junta Directiva i de les persones més properes a l’entorn de l’entitat.

CIUTADANIA ACTIVA

Treballem perquè les persones, i els joves en particular, tinguin espais de participació en les seves comunitats on puguin jugar un paper en les decisions i processos de transformació social, això implica poder adquirir competències que promoguin la inclusió, la diversitat i la pau, entre altres.

TRANSFORMACIÓ

Treballem perquè la persona es converteixi en un agent en la resolució dels problemes de la comunitat. La cooperació, el diàleg i la participació són els mitjans més eficaços per assolir la transformació. Una manera de fomentar la transformació social és la creació d’alternatives saludables a la societat actual.