NEXES INTERCULTURALS DE JOVES

Nexes desenvolupa projectes locals i internacionals (gairebé sempre lligades entre sí, per això les anomenem glo-cals) en el marc dels diferents programes per fomentar la mobilitat, la cultura de pau i l’aprenentatge intercultural.

Nexes promou i col·labora en projectes relacionats amb: accions per la pau i els drets humans, protecció del medi ambient, consciència crítica, participació activa dels joves i diàleg intercultural.

Oferim també, a les institucions, empreses i altres organitzacions, un servei d’assessorament en Programes Europeus així com mòduls de formació i cursos al marc de l’educació no formal.

Tots aquests projectes i xarxes són eines per a les nostres accions glo-cals que es realitzen a través de les categories següents.

Mobilitat internacional

Participació i empoderament glo-cal de joves, líders juvenils i multiplicadors/es: activitats de grup a Barcelona i Catalunya, relacionades a projectes d’empoderament local i/o internacional (recerques, xerrades, creació d’eines, documentals, jocs, exposicions, festes, concerts, etc.); activitats de mobilitat internacional i educació no formal dels joves a través de projectes de voluntariat (acollida i enviament), intercanvis juvenils i altres; projectes de formació professional de joves i d’experts (acollida i enviament).

Veure Més »

Cultura de pau

Activitats de sensibilització i formació a Catalunya (exposicions, xerrades, nits temàtiques, etc.); activitats internacionals de cooperació, formació, estada; creació d’eines per promoure un món més just i sostenible; sensibilització amb entitats transformadores a països d’altres continents i a Catalunya.

Veure Més »

Assessorament de mobilitat internacional

Formació i assessorament a joves i equipaments juvenils: a través de la col·laboració amb institucions públiques, activitats d’informació i recolzament a joves (assessories especialitzades i tallers formatius sobre la mobilitat internacional, els recursos per sortir fora a estudiar, treballar, viatjar, fer voluntariats, etc.).

Veure Més »

Formació de mobilitat internacional

Formación y asesoramiento a jóvenes y equipamientos juveniles a través de la colaboración con instituciones públicas, actividades de información y apoyo a jóvenes (asesorías especializadas y talleres formativos sobre movilidad internacional, recursos para salir fuera a estudiar, trabajar, viajar, hacer voluntariados, etc.).

Veure Més »