Y-SUPPORT

El projecte

El projecte Y-SupportDesenvolupament d’un marc de suport per a joves emprenedors gitanos” és un projecte internacional desenvolupat per 5 entitats: REDI (Romania), Nexes (Espanya), IED (Grècia), Romedia (Hongria) i Know and Can ( Bulgària), amb el suport del Programa Erasmus+.

Y-Support té com a objectiu apoderar a joves gitanos mitjançant el desenvolupament de les seves habilitats i competències emprenedores i l’enfortiment de la seva capacitat de cooperació per aconseguir millors resultats a nivell personal i professional.

Objectius específics del projecte

O1: Proporcionar un enfocament innovador educatiu en l’esperit emprenedor dels joves en general i dels joves gitanos en particular;
O2: Crear un conjunt d’eines per a joves emprenedors gitanos a fi d’empoderar i augmentar les seves possibilitats d’èxit;
O3: Augmentar la capacitat dels treballadors juvenils o formadors en esperit emprenedor per impartir formacions adaptades a les necessitats específiques dels joves mitjançant la creació de mòduls de formació;
O4: Proporcionar nous materials educatius atractius sobre l’esperit emprenedor per als joves;
O5: Millorar les competències emprenedores de 25 joves i oferir a 15 d’ells l’oportunitat de presentar les seves idees de negoci davant de diverses parts interessades, possibles inversors i altres representants de l’entorn emprenedor gitano.

Y-Support inclou la producció de tres productes intel·lectuals

IO1. Una caixa d’eines d’emprenedoria per a joves, posant especial èmfasi en les necessitats dels gitanos per desenvolupar els seus propis negocis.
IO2. Un mòdul de formació per promoure l’ocupació i l’esperit emprenedor entre joves gitanos, especialment centrat en l’Economia Social i Solidària.
IO3. Un conjunt de tallers i professors sobre com dur a terme una idea de negoci per a persones joves i especialment per a persones joves d’una comunitat desafavorida.

Aquest projecte també conté una activitat de formació que tindrà lloc a Romania al juliol de 2021.

|01. Caixa d'eines

|02. Mòdul de formació

Audiobook del projecte