El Fòrum Social Mundial Virtual sobre les Economies Transformadores és un procés que tindrà lloc en dues etapes en 2020:

1. Un Fòrum Virtual del 25 de juny a l’1 de juliol, serà una trobada mundial federada en el qual participaran diferents organitzacions, xarxes, moviments i persones involucrades en les Economies Transformadores per a fer visibles les diferents iniciatives existents, per a promoure activitats, així com per a obrir un debat públic i una confluència amb la finalitat d’avançar cap a una agenda comuna (entorn de 4 dimensions de la transformació sistèmica: poder, cultura i coneixement, economies i finances; relacions amb la naturalesa i els ecosistemes).

2. Un Fòrum mixt a la fi d’octubre, en relació amb la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC), a Barcelona.

L’estructura del programa previst per al mes de juny inclou: activitats autogestionades, Procés Dinàmic de l’Espai FSMET (Convergències temàtiques i territorials), Assemblea de Moviments, Espai Interinstitucional, presentació de la convocatòria d’iniciatives “Acceptem el repte” amb vista a la fase d’octubre, presentació de la proposta d’un programa/pacto comú per a la Transformació de les Economies i alguns moments més “centrals” del WSFTE-FSMET, cada dia a les 15h.

Aquí el projecte de programa del WSFTE-*FSMET al juny: shorturl.at/mrEO4

Foto FSMET