Un viatge dins de l’Economia Social i Solidària. T’animes a entrar-hi tu també?

SSEds

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una gran promotora de canvi social perquè prioritza la satisfacció de les necessitats de les persones per sobre del lucre. Actuen orientades per principis com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat.Les iniciatives que la conformen són molt diverses, però totes comparteixen uns valors comuns com la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes, el compromís amb la comunitat.Trobem iniciatives de l’ESS en tots els sectors de l’activitat econòmica, des de les finances, l’energia, fins a la cultura o l’alimentació.Fa 5 anys vam començar el viatge dins de l’ESS a través del projecte “ISSE Community Works!”(2015/2017) on 9 socis europeus (Espanya, França, Grecia, Italia y Reino Unido) van analitzar la situació de l’ESS en països europeus per tal de crear criteris i eines en comú per poder treballar de forma col·lectiva. Un any més tard vam començar el projecte “KISS, the Key is in Social Sustainability” (2017/2018) en el que vam participar 9 socis per promoure l’intercanvi de bones pràctiques sobre la sostenibilitat en l’ESS i dotar de competències a joves agents multiplicadores de l’ESS als diversos països.En aquests moments estem engegant un nou projecte, que es diu “SSEds: Strategies for youth SSE Enterpreneurship Development and Social impact”

Com pot SSEds ser interessant per tu?

Si ets un jove i t’agrada l’ESS, els seus valors i les seves oportunitats, si tens una idea d’ESS per promoure o ja estàs promovent… SSEds és un projecte per tu!S’està creant a Barcelona un grup de “joves emprenedors de l’ESS” per trobar-se, compartir iconèixer altres joves amb els mateixos interessos a altres països d’Europa (Itàlia, França i Grècia). L’objectiu és -a través d’activitats i moments formatius (fins i tot, amb la possibilitat d’una formació internacional d’una setmana) -intercanviar experiències i idees, millorar les competències en ESS, contribuir a crear eines comunes i promoure la teva idea d’ESS

T’animes? T’esperem!

Escriu un e-mail a info@nexescat.org abans del 05/06 posant “SSEds” al títol i explicant per què t’interessa participar.

No et perdis les veus de les joves que van participar!

Martha del projecte JAMGO a Espanya : https://www.youtube.com/watch?v=U7j_d92_1B8
Nicole del projecte VIOME a Greciahttps://www.youtube.com/watch?v=sZxEW8f0-7o
Mireie de la Universitat Jean Monet a França https://www.youtube.com/watch?v=f5G_ovdlOck&list=PLmGPQJ4cq0wsJhAS2xq0QLheOUZcWiVe4&index=5&t=0s&app=desktop
Solys del projecte MESCLADIS a Espanya https://www.youtube.com/watch?v=a1-GAuuPCmo