TLN MOBILICAT: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A L'ESTRANGER

Què és el TLN Mobilicat? 

El TLN Mobilicat és un projecte finançat pel Fons Social Europeu a través del programa de Garantia Juvenil, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És un programa que té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i, la difícil transició estudis-treball de les persones joves residents a Catalunya. El programa compte amb procés d’orientació personalitzat, formació preparatòria, formació lingüística, acompanyament durant l’estada al país de destí, experiència de pràctiques professionals a empreses i, finalment, acompanyament en el retorn i orientació laboral.


Qui hi pot participar?

Per a entrar en el procés de selecció i participar, és necessari:

1 – Tenir entre 18 i 29 anys, i residir a Catalunya.

2 – ESTUDIS: Acreditació mitjançant certificació d’estudis: 
a/
Com a mínim, haver finalitzat la formació secundària obligatòria (ESO)/ equivalent o Batxillerat + acreditar la realització d’una especialitat de formació per l’ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una durada mínima de 200 hores.

b/ Haver finalitzat la formació secundària obligatòria o equivalent, i que acreditin: la finalització d’un cicle formatiu de grau mig o superior, i/o un grau universitari.

3 – EXPERIÈNCIA LABORAL: Acreditar mitjançant Informe de Vida Laboral:
a/ Sense experiència laboral prèvia
b/ Amb experiència laboral inferior 12 mesos.

4 – INSCRIPCIÓ al programa de Garantia Juvenil (garantiajuvenil.gencat.cat)

5 – INSCRIPCIÓ com a Demandants d’Ocupació No Ocupats (DONO) al Servei d’Ocupació de Catalunya.(www.oficinadetreball.gencat.cat)


Com gestionem el TLN Mobilicat a Nexes?

El projecte està format per 3 fases:

1- La fase de preparació a Barcelona (obligatòria)

  • Sessions de preparació i acompanyament 
  • Curs de formació lingüística de 120h en una acadèmia d’idiomes
  • Previsió de període 2023:

IRLANDA i PORTUGAL – entre març i maig 2023
ITÀLIA: entre juliol i setembre 2023.

2- L’estada de pràctiques a l’estranger (obligatòria)
Estada de pràctiques professionals a empreses a l’estranger: 

  • IRLANDA i PORTUGAL: entre maig i agost 2023
  • ITÀLIA: entre setembre i desembre 2023

3- Acompanyament al retorn i orientació laboral

Avaluació final
Tutorització i seguiment al retorn (opcional, segons necessitat de la persona)

*Els períodes están subjectes a modificacions acord a la resolució del projecte presentat*


Què finança el projecte?

El Fons Social Europeu finança 100% del programa, subvencionant les accions següents:
– Despeses del viatge al país de destí
– Allotjament
– Despesa de transport local
– Manutenció (pocket money) 
– Activitats socioculturals.
– Curs formació lingüístic 120 hores
– Formació preparatòria/intercultural
– Assegurança de viatge/ Responsabilitat civil.
– Acompanyament i orientació al llarg del procès.

Com aplicar?

Prepara els següents documents:
– Certificat de Garantia Juvenil.
– Inscripció DONO (Demandant d’Ocupació no ocupat).
– Informe de vida laboral.
– Currículum Vitae.
– Certificació/Acreditació d’estudis.

Emplena el següent formulari clicant sobre el botó següent.
Si et pre-seleccionem, ens posarem en contacte per a fer una entrevista.

Testimonis de participants al TLN Mobilicat