TLN MOBILICAT: PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A L'ESTRANGER

Què és el TLN Mobilicat? 

El TLN Mobilicat és un projecte finançat pel Fons Social Europeu a través del programa de Garantia Juvenil, promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És un programa que té per objectiu abordar la problemàtica de l’atur juvenil i, la difícil transició estudis-treball de les persones joves residents a Catalunya. El programa compte amb procés d’orientació personalitzat, formació preparatòria, formació lingüística, acompanyament durant l’estada al país de destí, experiència de pràctiques professionals a empreses i, finalment, acompanyament en el retorn i orientació laboral.


Qui hi pot participar?

Per a entrar en el procés de selecció i participar, és necessari:
1- Tenir entre 18 i 29 anys, i residir a Catalunya.
2- Haver finalitzat cicles formatius o universitaris (i poder acreditar-ho mitjançant documentació oficial); o tenir l’ESO i poder acreditar almenys 200 hores d’una especialitat de formació professionalizadora (com un certificat de professionalitat o altres vies de formació d’un àmbit professional).
3- Estar inscrit/a i constar com a beneficiari/a del sistema de Garantia Juvenil (no estar estudiant, ni treballant). clic aquí per a inscriure’t.
4- Estar inscrit/a com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).


Com gestionem el TLN Mobilicat a Nexes?

El projecte està format per 3 fases:

1- La preparació
     Sessions amb Nexes en Barcelona 

2- Estada de pràctiques
    Pràctiques professionals a empreses entre Abril i Maig 2021 (poden ser subjectes a modificacions)

3- Acompanyament al retorn i orientació laboral
    Tutorització i seguiment
    Avaluació final
    Orientació individual


Què finança el projecte?

El Fons Social Europeu finança 100% del programa, subvencionant les accions següents:
– Costos del viatge al país de destí
– Allotjament
– Cost de transport local
– Manutenció.  
– Activitats socioculturals.
– Formació lingüística
– Formació preparatòria/intercultural
– Assegurança de viatge/ Responsabilitat civil.

Com aplicar?

Prepara els següents documents:
– Certificat de Garantia Juvenil.
– Inscripció DONO (Demandant d’Ocupació no ocupat).
– Informe de vida laboral.
– Currículum Vitae.
– Certificació/Acreditació d’estudis.

Emplena el següent formulari clicant sobre el botó següent.
Si et pre-seleccionem, ens posarem en contacte per a fer una entrevista.

Testimoniatges de participants al TLN Mobilicat