Taller Game On – Formacions per l’acompanyament en el disseny de jocs

3

Nexes ha dissenyat i començat a oferir diferents formacions de curta durada per formar a persones educadores en l’acompanyament de grups en un procés de disseny de jocs. Aquests pretenen donar eines i orientacions perquè docents, integradors socials, monitors, educadors de carrer o treballadors socials puguin implementar un procés de creació de jocs de taula. 

El taller s’emmarca dins del projecte europeu Game On, que agrupa a sis entitats de quatre països diferents i que Nexes lidera. Entre altres accions, el projecte ha elaborat podcasts, fet recerca sobre el tema, impartit diferents cursos de formació locals, organitzat un seminari i cursos internacionals i editat un manual per persones educadores. Ara mateix es troba en el seu darrer any i en la fase d’upscaling. Erasmus+ finança parcialment les activitats que es duen a terme. 

El taller que Nexes ha començat a moure té un format dinàmic, experièncial i reflexiu. A partir d’un emmarcament teòric inicial, on es defineix què entenem per inclusió i les diverses fases que té un procés de disseny de jocs, les persones participants es divideixen en petits grups per crear un joc de taula a partir d’una temàtica triada en conjunt. Un cop finalitzat, cada grup presenta a la resta la seva proposta de joc en format de panell informatiu per rebre feedback.

Un cop presentades les propostes es fa una reflexió conjunta sobre les experiències, habilitats, coneixements i actituds que cadascú ha posat en marxa durant el procés per establir vincles amb les competències d’inclusió i de transformació.

Finalment el taller acaba amb la presentació dels recursos d’accés lliure desenvolupats al projecte Game On i una reflexió individual sobre com poder aplicar de forma pràctica els coneixements adquirits en aquest taller.

Tot el procés de creació està pautat i dinamitzat per un expert en jocs de taula i educació que ofereix als diversos grups recursos per fomentar la creativitat, la col·laboració i les competències d’inclusió dels participants.

Els motius per la creació de jocs en un context educatiu poden ser molt diferents. Moltes vegades es tracta de dissenyar un joc que s’adapti a les necessitats del grup, que pugui ser utilitzat per l’aprenentatge dels infants i joves o fer-los connectar amb una realitat concreta. Tanmateix, crear un joc de taula és un procés complex que requereix de competències molt diverses. És en aquesta direcció en la qual es centren els tallers de Game On, que posen el focus en la promoció de competències per a la inclusió i el pensament crític. 

És indubtable que crear un joc amb grup genera molts aprenentatges que, ben acompanyats per un educador i espais de reflexió, donen lloc al desenvolupament de competències. Creativitat, resolució de problemes, empatia, comunicació, col·laboració, presa democràtica de decisions o compromís són algunes d’elles. 

Si saps algun centre o col·lectiu que podria estar interessat en rebre aquest taller no dubtis en posar-te en contacte amb Nexes! Ja sigui a info@nexescat.org o a albert.nexes@gmail.com