El projecte

En l’informe de 2018 de l’Institut de Recerques per al Desenvolupament Social de les Nacions Unides s’afirma que, per a un desenvolupament sostenible, és important considerar l’impacte multidimensional de l’Economia Social i Solidària (social, ambiental, participació cívica i apoderament polític), i és necessari crear instruments per a mesurar-ho.

7 organitzacions de 4 països (Espanya, Itàlia, Grècia i França) s’han unit a aquest projecte amb un objectiu general: visualitzar l’impacte social de les iniciatives empresarials en la ESS, especialment promogudes pels joves.

Per a això, amb el projecte SSEds volem:
reforçar les metodologies d’acompanyament dels joves en l’emprenedoria en ESS, especialment d’aquells amb menys oportunitats;
reforçar les competències i les visions en ESS perquè els joves puguin emprendre iniciatives en les seves comunitats;
elaborar noves eines per a la ESS, fruit d’una creació col·lectiva;
crear instruments per a l’avaluació de l’impacte social de les iniciatives de ESS.

 

Activitats i impacte


Durant el projecte de dos anys (gener de 2020 a desembre de 2021) es preveu l’elaboració de dos productes intel·lectuals:
– una “Caixa d’eines sobre els valors, la sostenibilitat i l’impacte social de la ESS“;
– un “Mòdul de capacitació per a acostar als joves a la ESS“, centrat en l’impacte social de la ESS”.

Està prevista l’organització d’una activitat d’aprenentatge “Joventut i ESS per a la transformació social” a nivell internacional, dins d’un altre projecte de mobilitat d’Erasmus+.

Es preveu la realització d’un esdeveniment multiplicador en cada país, per a presentar els resultats i productes del projecte, amb l’últim esdeveniment multiplicador, a Torí, de dimensió internacional.
El projecte tindrà un clar impacte:
la creació d’itineraris de formació per a l’acompanyament en l’activitat empresarial en la ESS a nivell local i transnacional;
l’enfortiment de les competències, visions i xarxes de joves que vulguin emprendre iniciatives en la ESS;
l’enfortiment d’un consorci europeu que promou;
el reconeixement del valor de la ESS, el suport als joves en l’emprenedoria en la ESS i l’avaluació del seu impacte social.