Presentació Miriam Lamacchia, Voluntaria CES 

Miriam Banner

Hola!
Sóc Miriam Lamacchia, dissenyadora de 22 anys.
He viscut principalment a Itàlia, en un entorn i en una família oberta, on he crescut seguint l’exemple dels meus familiars que, cadascun a la seva manera, sempre han estat actius socialment, per la qual cosa tinc aquest interès en l’ADN, perquè m’interessen mil temes diferents: feminisme, antiracisme, antimàfia i els drets de la comunitat LGBTQI. Seré la comunicadora de Nexes i els seus missatges d’inclusió, interculturalitat i cultura de pau en un context més ampli.
Treballar aquí em permetrà créixer com a dissenyadora, però també com a activista. Per als grups més marginats i per demostrar el seu valor i potencialitat.
Estic enamorada del meu treball, de la trajectòria d’estudis que he fet: el món del disseny gràfic permet dirigir missatges, fer-los comprensibles i posar en circulació idees. I és per això que sentia que no volia posar en pràctica les meves habilitats i el meu treball en una empresa en un entorn rígid, sentia que encara volia explorar la relació entre el disseny i el món real, quan ha de comunicar missatges socials. I així és com vaig arribar a Nexes: aquí sóc la dissenyadora gràfica de l’organització a través d’ESC, un programa de voluntariat a llarg termini europeu dedicat als projectes solidaris.
Estic disposada a caminar, caminar i caminar, amb la seguretat que serà bonic arribar al final i mirar enrere per  veure tot el camí recorregut.
Gràcies!