PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

Nexes té com a objectiu promoure la integració professional de joves. Treballar en una empresa estrangera a través d’unes pràctiques és una oportunitat per a viure una experiència humana mentre s’amplia el seu CV amb experiència professional.

Tenim 2 programes dedicats a joves per a realitzar pràctiques a l’estranger:

TLN Mobilicat

ENVIAMENT/ACOLLIDA
Té com a objectiu afrontar la problemàtica de l'atur juvenil, la difícil transició estudis-feina de joves residents a Catalunya.

VET (Vocational Education Training)

ACOLLIDA
Nexes té una llarga trajectòria realitzant projectes de mobilitat internacional acollint a joves que volen realitzar pràctiques professionals a Barcelona