PARTICIPACIÓ ACTIVA

A través de l’àrea de Participació i Empoderament glo-cal, Nexes té l’objectiu de treballar amb la comunitat local i internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, dinamitzar la participació activa – especialment dels i les joves – en el desenvolupament local i global, promoure la democràcia, els drets humans, la cooperació internacional i la lluita contra l’exclusió social, per posar les bases d’una transformació social sostenible que veu en la diversitat un recurs enriquidor.

En aquest eix, Nexes busca enfortir l’apoderament de joves, líders juvenils i multiplicadors/es; la informació i orientació a joves; la sensibilització a la participació activa, ciutadania i canvi social; la cooperació, educació per al desenvolupament i la pau, els drets humans i el diàleg intercultural; el treball en xarxa a nivell local i internacional.

Codi 3b6i: Drets Humans en acció glocal

Codi 3b6i està dissenyat per augmentar el reconeixement ciutadà de 6 iniciatives de defensa i promoció dels Drets Humans a 3 barris diferents: Poble-Sec, Besòs-Maresme i Sant Gervasi-Galvany.

ParticipAcció per la Pau

Pretén incrementar la conscienciació i la participació activa de les persones joves del Besòs i Barcelona a través d' un procés de sensibilització i formació en justícia global i drets humans, per tal que es reconeguin i s’apoderin com a futures agents de transformació social.