El projecte pretén incrementar la conscienciació i la participació activa de les persones joves del Besòs i Barcelona a través d' un procés de sensibilització i formació en justícia global i drets humans, per tal que es reconeguin i s’apoderin com a futures agents de transformació social.

Primera etapa:

Formació i actuacions sobre cultura de pau, justícia global i inici procès diàleg participatiu al barri del Besòs Maresme entre persones joves, professionals de l’administració pública i comunitat.

Segona etapa:

Formacions i actuacions sobre governança i diàleg social físic i virtual entre les persones joves, l’administració pública i la comunitat del Besòs-Maresme i ampliant mires a altres experiències d’arreu de Barcelona.

Paral·lelament...

Al llarg de tota la intervenció es comptarà amb la col·laboració de diferents entitats tant del Besòs Maresme, districte de Sant Martí com Barcelona per tal de donar resposta a les necessitats que tant les persones joves del Besòs Maresme, les persones tècniques i professionals de l’Administració Pública.
Pe tal de poder visibilitzar tot el procès de la intervenció, és realitzar un documental on es reflecteixin les diferents visions i narratives sorgides al llarg dels 24 mesos d’intervenció i, a més a més, el procès de diàleg i actuacions comunitàries que sorgeixin i es visibilitzin a través de la plataforma Decidim Barcelona.
Untitled-1-01

50 joves

cooperation icon-02

10 entitats col·laboradores

group of people_icon-03

1.000 participants

a les activitats de formació i diàleg social

OBJECTIUS

Promoure l’educació per la pau des de multivisions que fomentin les relacions positives i l’intercanvi a través del diàleg al barri i a la ciutat amb diversos actors, i proporciona eines pel diàleg social i el lideratge d’iniciatives per la justícia global (medi ambient, gènere, economia, governança i democràcia, etc.)
Apoderar les persones joves per tal que puguin liderar processos de governança locals (de barri) amb incidència a la ciutat de Barcelona a través d’un sistema de governança multinivell.

RESULTATS PREVISTOS

Persones joves apoderades (discurs i reconeixement) i mobilitzades al voltant d’una iniciativa de transformació comunitària reconeguda per a la comunitat del Besòs Maresme i Barcelona.
Percepcions entre agents socials i comunitàries canviades, potencialitat d’accions treballades de manera conjunta i amb òptica de llarga duració.
Reconeixement del moviment juvenil del Besòs Maresme en diferents formats d’agrupació i visibilitat d’aquest arreu de Barcelona.

PAP edició 1 – Antecedents