DESCRIPCIÓ PROJECTE
El projecte pretén incrementar la conscienciació i la participació activa de les persones joves del Besòs-Maresme i Barcelona a través d’ un procés de sensibilització i formació en justícia global i drets humans, per tal que es reconeguin i s’apoderin com a futures agents de transformació social.
Al llarg de tota la intervenció es comptarà amb la col·laboració de diferents entitats tant del Besòs Maresme, districte de Sant Martí com Barcelona per tal de donar resposta a les necessitats que tant les persones joves del Besòs Maresme, les persones tècniques i professionals de l’Administració Pública.
Pe tal de poder visibilitzar tot el procès de la intervenció, es preveu realitzar un documental on es reflecteixin les diferents visions i narratives sorgides al llarg dels 24 mesos d’intervenció i, a més a més, el procès de diàleg i actuacions comunitàries que sorgeixin i es visibilitzin a través de la plataforma Decidim Barcelona.
OBJECTIUS  PREVISTOS
Promoure l’educació per la pau des de multivisions que fomentin les relacions positives i l’intercanvi a través del diàleg al barri i a la ciutat amb diversos actors, i proporciona eines pel diàleg social i el lideratge d’iniciatives per la justícia global (medi ambient, gènere, economia, governança i democràcia, etc.)
Apoderar les persones joves per tal que puguin liderar processos de governança locals (de barri) amb incidència a la ciutat de Barcelona a través d’un sistema de governança multinivell.
RESULTATS PREVISTOS
Persones joves apoderades (discurs i reconeixement) i mobilitzades al voltant d’una iniciativa de transformació comunitària reconeguda per a la comunitat del Besòs Maresme i Barcelona.
Percepcions entre agents socials i comunitàries canviades, potencialitat d’accions treballades de manera conjunta i amb òptica de llarga duració.
Reconeixement del moviment juvenil del Besòs Maresme en diferents formats d’agrupació i visibilitat d’aquest arreu de Barcelona.

PAP (edició 2)- RECULL FOTOGRÀFIC

PAP (edició 1) – Antecedents