Migrarratives: Transformant narratives migratòries als barris

“Migrarratives” té com a objectiu transformar les narratives migratòries dels barris del Poble-Sec, el Raval i el Besòs i el Maresme. El projecte augmenta el (re)coneixement ciutadà del Dret al refugi i a desplaçar-se i migrar, i visibilitza actituds discriminatòries per tal de revertir-les.

Nexes, en col·laboració amb SCI Catalunya i aprofitant els continguts recopilats pel grup EntreTerres, proposen i acompanyen a 35 joves de 2 centres educatius públics, l’Institut Consell de Cent i l’Institut Barri Besòs, en un procés educatiu d’1 any, on les joves aprendran a:

  1. examinar la situació global de migracions i desplaçaments des d’una perspectiva de gènere i Drets Humans, entenent les seves causes i conseqüències;
  2. identificar les narratives migratòries existents a nivell local als barris del Poble-Sec, el Raval i el Besòs i el Maresme;
  3. actuar com agents de canvi, implicant-se activament en transformar les narratives migratòries existents al propi barri entre la ciutadania;
  4. intercomparar les narratives migratòries dels dos barris, adonant-se de similituds, diferències i com han canviat al llarg del procés de revisar-les en aquest projecte.

L’activitat central del projecte consisteix en la creació de dues Rutes Migrarratives, en què les joves en seran les dissenyadores: seleccionaran els llocs del barri a incloure a cada ruta i les històries que volen donar a conèixer. A més, seran les mateixes joves qui faran de guies, actuant com a agents de transformació social

La Ruta Migrarrativa de cada barri està relacionada amb espais i llocs, fets i esdeveniments, col·lectius i entitats, i persones individuals rellevants en clau de migracions, per promoure la transformació de les narratives migratòries entre la ciutadania. 

Institut Barri Besòs

Institut Consell de Cent