Memòria 2019 acabada

memoria-2019-acabada

Al 2019, s’ha realitzat una feina important de consolidació de l’equip, de les activitats i per donar coherència i sostenibilitat al treball de les 3 àrees d’’intervenció de l’entitat, tant des d’una perspectiva tècnica com econòmica. Preparant el pas per a la transformació de l’entitat a cooperativa sense afany de lucre. A l’àrea de Mobilitat internacional hem promogut oportunitats de voluntariat i pràctiques professionals per a joves residents a Europa i també, per a joves residents a Catalunya a fi de millorar les seves competències professionals i personals mitjançat programes de finançament públic. Especialment, hem acompanyant joves que volien realitzar un voluntariat de llarga durada en el marc del nou programa de voluntariat del Cos Europeu de Solidaritat, tant a Barcelona com a l’estranger.

L’àrea de Cultura de pau ha vist créixer les llavors de transformació que s’han sembrat. S’han acabat alguns projectes de llarga durada i s’ha preparat el terreny per un nou cicle de projectes tant locals com internacionals. Hem reforçat el teixit social local (especialment al Poble Sec i al Besòs-Maresme) i hem engegat nous partenariats internacionals. Hem pogut així posar les bases per consolidar el 2020 les 3 línies estratègiques de l’àrea: Interculturalitat, gènere i inclusió; Economia Social i Solidària; Participació i apoderament d’actors de pau. També hem continuat treballant la línia metodològica de la “gamificació” com a eina de treball sobre participació activa.

A l’àrea de Formació i Assessorament hem continuat desenvolupant la nostra tasca d’orientació, assessorament i formació per a persones joves i professionals residents a Catalunya i a Europa vers la mobilitat internacional com a recurs d’apoderament personal, formatiu i professional. Des de Nexes hem seguit realitzant acords de col·laboració institucionals amb diversos ens públics per seguir assessorant i formant a professionals de joventut de Catalunya i persones joves.

Llegir la Memòria 2019