Learning Experience Design (LXD)

Learning Experience Design (LXD)

Comencem un projecte nou per aprofundir Learning Experience Design (LXD). Treballarem amb un parteneriat internacional per conèixer bones pràctiques de realitats diferents, com centres juvenils, museus, escoles, educació lliure, etc.

Treballarem junts per saber com dissenyar entorns d’aprenentatge que siguin atractius, efectius i creatius, on la persona es troba al centre. Realitzarem una recerca, crearem un manual i un pool de formadors que continuarà promovent metodologies desenvolupades durant el projecte.