EXPOSICIONS FOTOGRÀFIQUES

Els nostres grups de treball han creat, a través de diferents projectes, aquestes exposicions fotogràfiques:

 Horts urbans: espais de transformació
 I want my ball back – Amal-Tikva
 Terra do Brasil – Zumbí
 Euro-African EVS: creuant experiències i visions per a la transformació social
Càmeres del món: un dia de la meva vida (Burkina Faso) 
Càmeres del món: mirades encreuades entre joves de Nepal i de Catalunya
Follow the Women 
Women for peace

Mi Familia de la Calle

Les exposicions de Nexes circulen a diferents llocs i estan a la disposició d’associacions, grups, centres cívics i juvenils, interessats a promoure-les. Podeu veure detalls al Dossier de les exposicions de Nexes.