NEXES INTERCULTURALS DE JOVES

L’equip de Nexes és multicultural (intentant ser intercultural!) i està format per treballadors juvenils, formadors i experts en Programes Europeus, aprenentatge intercultural i drets humans.

Maria Couto​

Mobilitat internacional, base social i secretaria.

Biel Martínez Lorca​

Mobilitat internacional i Servei de Voluntariat Europeu.

Marta Piszczek​

Projectes internacionals i Servei de Voluntariat Europeu.

Alberto Fernández​

Cultura de pau i projectes internacionals.

Davide Tonon​

Cultura de pau, base social i comunicació.

Joaquim Lencina

Administració i comptabilitat de Nexes.

Clara Avecilla Martinez

Assessora a la Comarca del Maresme.

Nien Boots

Assessora a l’Ajuntament de Sant Boi i a la Comarca del Alt Penedès.

Julianna Bojko

Voluntaria SVE.