NEXES INTERCULTURALS DE JOVES

L’equip de Nexes és multicultural (intentant ser intercultural!) i està format per treballadors juvenils, formadors i experts en Programes Europeus, aprenentatge intercultural i drets humans.

Maria Couto Escudero

Mobilitat internacional
Cultura de Pau
Coordinació serveis d’assessorament

  • maria@nexescat.org  

Héctor Roca

Mobilitat internacional
Cultura de Pau
Secretaria

  • hector@nexescat.org

Marta Piszczek​

Coordinació Mobilitat internacional
Formadora

  • marta@nexescat.org

Alberto Fernández​

Cultura de pau
Comunicació

  • alberto@nexescat.org

Davide Tonon​

Coordinació Nexes
Cultura de pau

  • davidetonon@nexescat.org

Joaquim Lencina

Administració i comptabilitat de Nexes.

  • adm@nexescat.org  

Clara Avecilla Martinez

Assessora de mobilitat internacional a la Comarca del Maresme.

  • mobilitatjove@ccmaresme.cat

Nien Boots

Assessora a l’Ajuntament de Sant Boi i a la Comarca del Alt Penedès.
  • mobilitatjove.santboi@nexescat.org
  • mobilitatinternacional@ccapenedes.cat
Manon Landais

Manon Landais

Voluntaria SVE.
  • evs@nexescat.org