ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una economia en la que la finalitat social és fonamental. L’organització fa servir els seus beneficis en favor d’una causa: el seu objectiu primer no és lucratiu. Els projectes més habituals són de caire social o mediambiental. Són, per tant, societats de persones i no de capitals, que tenen un funcionament col·lectiu i democràtic i que privilegien el territori local.

Aquestes organitzaciós es distingeixen avui en dia principalment per la seva forma jurídica (associacions, cooperatives, mútues, fundacions, …), però també pels valors de l’Economia Social i Solidària, que respecten.

En concret, aquestes organitzacions posen en pràctica un o més dels valors de l’ESS:

 Les persones es troben al cor de l’economia i constitueixen la seva finalitat: la persona i l’objecte social prevalen sobre el capital,
La pertinença a projectes i estructures és oberta i voluntària,
La gestió és democràtica: elecció de líders, una persona un vot (i no una sola acció un vot), creació d’òrgans de decisió col·lectius,
La distribució dels beneficis està molt regulada: la major part del superàvit no és redistribuïble,
La gestió és autònoma i independent dels poders públics, però es desenvolupa la cooperació amb els poders públics,
Els principis de solidaritat i responsabilitat guien la implementació d’accions.

L’economia social i solidària també assumeix missions de servei públic que l’Estat no pot exercir o que exerceix en condicions menys efectives i menys favorables per als usuaris. L’ESS és molt diversa i la seva definició fluctua perquè hi ha tant empreses líders de l’economia de mercat com associacions de mida molt variable.

Nexes participa en molts projectes d’Economia Social i Solidària, tant a nivell local com internacional:

KISS Project

"KISS: the Key Is Social Sustainability" is an EU funded project aiming to contribute in promoting the sustainability of the initiatives of Social and Solidarity Economy (SSE) between its current actors and those young people who want to enter the sector.

SSEds

Dirigit a joves de 4 països (l’Estat espanyol, França, Grècia i Itàlia) que comencen o volen reforçar el seu recorregut en l’ESS desenvolupant el seus propis projectes.YREED

Desenvolupament d'un marc de suport per a joves emprenedors gitanos.
Cinc entitats de l'est i sud d'Europa s'han organitzat per crear durant dos anys eines i formes sostenibles de desenvolupar activitats socials i econòmiques de joves gitanos/es.

RIPESS - FÒRUM

Fòrum Social de les Economies Transformadores.