CULTURA DE PAU

La Cultura de Pau és una àrea clau per afirmar els valors associatius. El seu missatge i la seva missió transformativa té una visió glo-cal. A través de la cooperació internacional (entesa com una col·laboració entre Nord i Sud), la sensibilització a Catalunya, el recolzament del treball en xarxa i altres projectes (no fàcilment catalogables), la Cultura de Pau fomenta l’aprenentatge, l’intercanvi, la consciencia, la multiplicació i la transformació.

Els temes enfocats són principalment: la resistència no violenta dels pobles, la formació pel drets humans, la democràcia, la inclusió social, l’economia social i solidaria, la capacitació a la participació i transformació social i comunitària. Els grups que ens mereixen especial atenció són els joves actius a les seves comunitats, educadors/professors, periodistes i activistes media, cooperants, dinamitzadors culturals, escoles i esplais. Les àrees geogràfiques de interès especial són, a part Catalunya i Espanya, els països Meda, África, l’Amèrica Llatina i Àsia.

Economia Social i Solidària

Sensibilització i promoció de l'Economia Social i Solidària (ESS) com alternativa econòmica i de vida, dirigits a persones joves residents a Europa.

Participació activa

Projectes de participació activa i comunitària dirigits a persones joves residents a Europa treballant dins la visió glo-cal.

Interculturalitat i gènere

Fomentar actituds de transformació i sensibilització vers la interculturalitat i gènere entre les persones joves residents a Europa.

Treball en xarxa a nivell local i internacional

Dins l’area de Cultura de Pau, es fomenta també el treball en xarxa amb altres entitats a nivell local i internacional: l’objectiu és enriquir-nos mútuament amb el coneixement i les experiències, sumar recursos i idees, dur a terme una acció eficaç, visible i consensuada. Formem part de xarxes com Anna Lindh Foundation, United Network of Young Peacebuilders, CJB (Consell de Joves de Barcelona), XES (Xarxa de Economia Solidaria), Coalició per Palestina, entre d’altres; al passat vàrem formar part de Crossroad, que va ajuntar xarxes locals d’entitats juvenils per apropar-les a Europa i de Globa-l-inks, amb entitats de tot el món per a la transformació social.