COL·LABORADORS

Nexes Interculturals SCCL col·labora amb diverses institucions públiques, entitats socials, ONGs i empreses, a més  participa en diverses xarxes locals i internacionals amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament de projectes comuns i innovadors.
A continuació, fem una mostra d’algunes d’elles: