Codi 3b6i: Drets Humans en acció glocal

Codi 3b6i està dissenyat per augmentar el reconeixement ciutadà de 6 iniciatives de defensa i promoció dels Drets Humans a 3 barris diferents: Poble-Sec, Besòs-Maresme i Sant Gervasi-Galvany.

El projecte proposa i acompanya en aquest repte a 30 joves de 3 Instituts diferents, promovent que siguin agents de transformació social i donin a conèixer aquestes 6 iniciatives als seus Instituts i a la ciutadania del propi barri.

En aquest procés aprendran sobre Drets Humans connectant la seva dimensió global amb la realitat local, analitzant diferències i similituds entre barris en la manera de protegir i garantir diferents Drets Humans. Alhora, es qüestionaran estereotips i prejudicis entre les joves relacionades amb el barri d’origen, així com també de gènere, orientació sexual, religió i altres categories recollides en l’enfocament interseccional.

“3b6i” és un codi que fa referència a 3 Barris i 6 Iniciatives.

Això és el que proposa aquest projecte: ajuntar joves de 3 barris diferents, el Poble-Sec, el Besòs – Maresme i Sant Gervasi-Galvany, per treballar de forma vivencial estereotips i prejudicis que existeixen segons el barri d’origen, així com també de gènere, orientació sexual i altres categories recollides en l’enfocament interseccional.

Les 6 Iniciatives mencionades...

Són projectes de defensa i/o promoció dels Drets Humans impulsades per entitats del propi barri que les joves coneixeran i en faran una campanya de difusió a la ciutadania. prejudicis que existeixen segons el barri d’origen, així com també de gènere, orientació sexual i altres categories recollides en l’enfocament interseccional.

L’epíleg del títol “Drets Humans en acció glocal”

Posa èmfasi en la connexió glocal-local: les joves aprendran sobre Drets Humans des d’una perspectiva global, també de la situació local al seu propi barri, i connectaran les dues dimensions mitjançant prendre consciència de com es treballen en diferents barris de Barcelona.

Institut Barri Besòs

Institut Montserrat

Institut Consell de Cent