Arrivades de grups de joves a Barcelona!

banner_llegada tln-42-42

Al llarg del mes de setembre rebrem 3 grups de joves d’Itàlia a Barcelona. Les persones joves estaran realitzant una estada de pràctiques formatives d’entre 4 setmanes i 3 mesos a diferents empreses del territori. Des de l’equip de Nexes, estem contents de poder acompanyar-los durant la seva estada. Us anirem compartint la seva experiència barcelonina.

#VETmobility #Erasmus+ #barcelona #nexesinterculturals