Agora

Agorà

Agorà és el nou projecte de Nexes en partenariat amb Itàlia, Romania i Grècia. Agorà es un Strategic Parternship al camp de la innovació, que busca desenvolupar eines i enfocaments pedagògics per lluitar contra l’exclusió social basada en la discriminació de gènere als espais públics d’àrees perifèriques.

El Kick Off és farà a Atenes del 16 al 19 de desembre.