ACCIONS

Nexes Interculturals SCCL desenvolupa projectes locals i internacionals (gairebé sempre lligats entre sí, per això les anomenem glo-cals) en el marc dels diferents programes per fomentar la mobilitat, la cultura de pau i l’aprenentatge intercultural. Promou i col·labora en projectes relacionats amb: accions per la pau i els drets humans, protecció del medi ambient, consciència crítica, participació activa dels joves i diàleg intercultural.
Oferim també, a les institucions, empreses i altres organitzacions,  servei d’assessorament en programes europeus així com mòduls de formació i cursos al marc de l’educació no formal.

Mobilitat Internacional

Participació i empoderament glo-cal de joves, líders juvenils i multiplicadors/es: activitats de grup a Barcelona i Catalunya, relacionades a projectes d’empoderament local i/o internacional ; activitats de mobilitat internacional i educació no formal dels joves a través de projectes de voluntariat (acollida i enviament), intercanvis juvenils i altres; projectes de formació professional de joves i d’experts.

Cultura de pau

Activitats de sensibilització i formació a Catalunya (exposicions, xerrades, nits temàtiques, etc.); activitats internacionals de cooperació, formació, estada; creació d’eines per promoure un món més just i sostenible; sensibilització amb entitats transformadores a països d’altres continents i a Catalunya.


Formació y assessorament

Creem formacions, seminaris i tallers, tant locals com internacionals, per a joves, professionals de l’àmbit de la joventut, monitors de lleure i líders juvenils, amb la intenció d’ampliar les seves oportunitats i la capacitat d’oferir oportunitats a altres joves.